Živnostníci ušetří na Zdravotním pojistném?

Ze sdělení MF: Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví...

Skupina opozičních poslanců navrhuje odložit EET do 1.1.2021

Sněmovní tisk 783/0, část č. 1/4 Novela z. o evidenci tržeb – RJ Hlavním principem navrhovaného zákona je odložit náběh 3. a 4. vlny k 1. lednu 2021 a to odložením účinnosti jednoho jediného bodu. Odůvodněni: V současné době, kdy je nejen Česká republika ale i...

MF připravuje liberační balíček pro podnikatele a fyzické osoby. Cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady.

Hlavní opatření liberačního balíčku budou: Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez...

Poslední vlna EET zahrne řemeslníky i svobodné profese

Od 1. května budou EET podléhat další skupiny podnikatelů, včetně drobných živnostníků, jako jsou řemeslníci, kadeřníci nebo instalatéři a také daňoví poradci, advokáti a další podobné profese. Malí podnikatelé, neplátci DPH s obratem do 600.000 korun s maximálně...