Na rok 2022 byly zálohy na daň silniční zrušeny z rozhodnutí ministra financí a novelou zákona jsou zrušeny zálohy i do budoucna. Od roku 2022 se daň silniční platí celá najednou; vždy do konce ledna roku následujícího (za rok 2022 nejpozději 31.1.2023). Daň se platí jen jednou ročně, t.j. po skončení kalendářního roku

V daňovém přiznání za rok 2022 jsou zásadní tyto změny:

  • předmětem daně nejsou osobní automobily včetně autobusů!!!
  • předmětem daně jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4
  • NEzohledňuje se stáří vozidel !!!
  • v daňovém přiznání se uvádí jen vozidla, za která je vypočtena daň