Zdaňování zaměstnaneckých benefitů ve formě nabytí firemních akcií prostřednictvím RSU (Restricted Stock Units) je poměrně složitý proces. Existuje několik přístupů:

  • Zdanění v době přidělení RSU: Když jsou zaměstnanci přiděleny RSU, obvykle se nevyžaduje, aby zaplatili daňové povinnosti, proto RSU jsou stále nezdaněné.
  • Zdanění při výkonu RSU: Když RSU dosáhnou svého vestingového data a zaměstnanec získává plná práva k nakládání s akciemi, může dojít k zdanění. Odměna, kterou zaměstnanec obdrží při vykonání RSU, se může považovat za součást mzdy nebo příjmu a je zdaněna podle příslušných daňových sazeb a pravidel.
  • Metoda zdanění: Zdaňování RSU může být provedeno buď prostřednictvím zdanění z příjmu z práce, kdy je odměna zahrnuta do příjmu zaměstnance v roce, kdy RSU dosáhne vestingového data. Existuje i názor, že lze zdaňovat prostřednictvím kapitálového zdanění, kdy je daněno jako kapitálový zisk nebo ztráta zároveň při prodeji akcií po získání RSU.
  • Hodnota zdanění: Hodnota RSU zdaněná v době výkonu se obvykle rovná tržní hodnotě akcií společnosti v době vestingu. Tato hodnota může být stanovena jako rozdíl mezi tržní hodnotou akcií a cenou akcie, pokud je zaměstnanec povinen zaplatit za akcie při výkonu RSU.
  • Dodatečné zdanění při prodeji akcií: Pokud zaměstnanec prodá akcie získané prostřednictvím RSU, podléhá dalšímu zdanění podle pravidel pro zdanění kapitálových zisků nebo ztrát.