V posledních letech se od klientů objevují požadavky na odbornou pomoc při zdaňování zaměstnaneckých benefitů ve formě zvýhodněného získání firemních akcií, tzv. zaměstnaneckých akciových plánů. Tyto akcie mohou sloužit nejen jako nepeněžní odměna ale i jako stabilizační prvek pro přecházení fluktuace zaměstnanců.

Existuje několik typů zaměstnaneckých akciových plánů, které společnosti nabízejí svým zaměstnancům. Mezi nejběžnější patří:

  • Akcie jako odměna za práci (ESOP – Employee Stock Ownership Plan): ESOP je zaměstnanecký akciový plán, ve kterém zaměstnanci získávají podíly ve společnosti jako součást své odměny za práci. Tyto akcie jsou obvykle poskytovány zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.
  • Opce na akcie (ESO – Employee Stock Options): Zaměstnanecké akciové opce jsou právo, ale ne povinnost, koupit určitý počet akcií společnosti za stanovenou cenu v určitém časovém období. Zaměstnanci mají možnost využít tuto nabídku, pokud cena akcií společnosti vzroste nad stanovenou cenu opce.
  • Omezené akciové jednotky (RSU – Restricted Stock Units): RSU jsou jednotky udělované zaměstnancům jako součást jejich odměny, ale tyto jednotky jsou obvykle podmíněny určitým časovým obdobím (vesting period) nebo dosažením určitých cílů. Po splnění podmínek se RSU mění na skutečné akcie společnosti.
  • Akcie jako součást plánu na zvýšení kapitálu (Employee Stock Purchase Plan – ESPP): ESPP umožňuje zaměstnancům nakupovat akcie společnosti za zvýhodněnou cenu prostřednictvím odběru částky ze své mzdy. Tento plán může být nabízen zaměstnancům s určitou slevou od tržní ceny akcií.
  • Zaměstnanecké akciové programy pro vedoucí pracovníky (Executive Stock Ownership Programs): Tyto programy jsou navrženy speciálně pro vedoucí pracovníky nebo klíčové zaměstnance společnosti a často obsahují specifické podmínky a výhody v porovnání s obecnými zaměstnaneckými akciovými plány.

Každý typ zaměstnaneckého akciového plánu má své vlastní charakteristiky a výhody pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, a to v závislosti na cílech a prioritách dané organizace.

Zdanění nejběžnějších forem těchto benefitů se budu dále věnovat.