Přehled o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. 9. 2020

ČSSZ oznámila, že Všem Osobám Samostatně Výdělečně Činným je umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez finačních sankcí až do 18. 9. 2020, pouze však za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ...