ČSSZ oznámila, že Všem Osobám Samostatně Výdělečně Činným je umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez finačních sankcí až do 18. 9. 2020, pouze však za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto i penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Z tiskové zprávy ČSSZ ovšem není zřejmé, zda podmínkou pro „prodloužení lhůty“ není i podání Přehledu online.

Upozurňujeme, že toto však neplatí pro zdravotní pojišťovny, např. VZP i OZP oznamují lhůtu prodlouženou jen do 3.8.2020