ČSSZ oznámila, že Všem Osobám Samostatně Výdělečně Činným je umožněno podat Přehled o příjmech...

pokračovat ve čtení