Daňový poradce – Ing. Ivan Chandrycký

Chráníme zájmy daňových poplatníků od roku 1996

Zajistíme pro vás daňové plánování

Vedle běžného poradenství nabízíme i službu daňového plánování. Podstatou této služby je zhodnocení a sledování budoucí obchodní i neobchodní transakce a toho, jak ovlivní evidenční a další povinnosti vás jako poplatníka. Ohlídáme za vás i náležitosti, které musíte splnit při mezistátních obchodech.

Daňové plánování pro daň z příjmů

Daňové plánování je služba, která spočívá ve zhodnocení a sledování, jak budoucí transakce ovlivní základ daně z příjmů. Daně z příjmů považujeme za „neproduktivní“ náklad podnikatelů a v zájmu každého poplatníka je tyto neproduktivní náklady snižovat. Při správě cizího majetku je dokonce povinností řádného hospodáře tyto náklady minimalizovat.

Budeme pro vás sledovat daňové dopady každé transakce a každého obchodního i neobchodní vztahu a najdeme pro vás vhodné řešení.

Daňové plánování po DPH

Daňové plánování je služba, která spočívá ve zhodnocení a sledování transakcí a jejich vlivu na evidenční a další povinnosti poplatníka ve vztahu k DPH v České republice i v dalších státech EU. DPH bývá nazýváno první evropskou daní, protože EU stanovuje pravidla jak pro vnitrostátní, tak i pro mezistátní obchodní transakce. DPH podléhá jednotnému evropskému systému. Český plátce (i neplátce) DPH se může v některých jiných státech stát poplatníkem DPH.

Zajistíme pro vás službu daňového plánování DPH v České republice i v zahraničí. Najdeme pro vás vhodné řešení na míru.

Spolupráce v oblasti daňového plánování

Službu daňového plánování zajišťujeme pro korporáty, střední i menší podniky a také pro podnikající fyzické osoby. Spolupracovat můžeme jednorázově, nebo dlouhodobě. Záleží na vašich požadavcích a potřebách.

Jak spolupráce probíhá?

Podíváme se na váš obchodní záměr, a pokud jde o náročnou transakci, provedeme analýzu. Následně vše společně projednáme. Výsledkem jsou doporučení a návrhy v písemné podobě. Jsme schopni zajistit vám i právní servis a další související služby.

I pro vás rádi zajistíme službu daňového plánování. Zavolejte nám.