Komora daňových poradců oslovila dopisem ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou a ministra zdravotnictví Vojtěcha s upozorněním na nutnost sladění termínů pro podání přehledů na správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovny s novým termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, který je posunut na 18.8.2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyšlo živnostníkům vstříc a prominulo penále z doplatku na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019 a to bez žádosti, pokud podaji Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 nejpozději do 18. 9. 2020 a doplatek na pojistném nejpozději ke stejnému dni uhradí.

Ministerstvo zdravotnictví však trvá na svém. Pro přehledy i nadále platí datum do 3. srpna a povinnost uhradit doplatek pojistného do osmi dnů po podání přehledu.

Vstřícnost Ministerstva práce a sociálních věcí je tak živnostníkům k ničemu. Pokud musí odevzdat byť jen jeden ze dvou výkazů, musí mít hotové i daňové přiznání, bez ohledu na to, že do jeho odevzdání jim zbývají ještě týdny.

Člen Prezidia Komory daňových poradců ČR, Jiří Nesrovnal, to komentoval slovy: „Kde je vůle, tam je cesta. Je zajímavé, že MPSV cestu našlo aniž by bylo nutné změnit zákon. I legislativně bylo možné situaci řešit. Vláda mohla změnu data například přidat k projednávanému návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro „dohodáře“, který bude sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu stavu legislativní nouze. Jde o změnu jednoho čísla. Musí však být ona snaha pomoci. Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.