Od 1. května budou EET podléhat další skupiny podnikatelů, včetně drobných živnostníků, jako jsou řemeslníci, kadeřníci nebo instalatéři a také daňoví poradci, advokáti a další podobné profese. Malí podnikatelé, neplátci DPH s obratem do 600.000 korun s maximálně dvěma zaměstnanci, mohou požádat finanční úřad o schválení zvláštního režimu s tím, že by pak mohli vystavovat účtenky a EET evidovat ručně s povinností souhrnného hlášení jednou za čtvrtletí. Pozor však na to, že na vyřízení žádosti má finanční úřad 30 dnů, a tak je potřeba ji podat s dostatečným předstihem před rozhodným dnem účinnosti povinnosti EET. Další informace jsou pak k dispozici na webových stránkách https://www.etrzby.cz.