Ze sdělení MF: Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných. ………..

Náš komentář: právě byl zveřejněna i novela zákona o ZP, který toto „ušetření“ má zajistit a tam v důsledku stojí něco jiného. ZÁLOHY se na 6 měsíců sníží o tzv. minimální pojistné (u někoho skutečně na nulu) a pojistné se pak doplatí při podání Přehledu za rok 2020. Žádný živnostník tedy nic „neušetří“, protože sazba ZP nebyla změněna. Budou mít tedy jen vyšší doplatky. A snížení zálohy není třeba upravovat novelou zákona, to už současné zákony umožňují.