Poplatníkům daně silniční jsou prominuty zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2022 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022.

Rozhodnutí zveřejněno v FZ 6/2022 a je tedy účinné.