Pokud jste se rozhodli vstoupit do paušálního režimu, je třeba na FÚ zaslat oznámení do 10. 1. 2022. Výše zálohy vychází letos na 5 994 Kč za měsíc a první platba je splatná do 20. 1. 2022.
V případě, že v paušálním režimu chcete pokračovat, není třeba podávat žádné oznámení. Nezapomeňte však změnit výši ev. trvalého příkazu k platbě.
Pokud jste se rozhodli z paušálního režimu vystoupit, je důležité do 10. 1. 2022 podat oznámení o dobrovolném vystoupení. Později změna režimu přináší jen komplikace.