Ministerstvo financí rozhodovalo v přezkumném řízení, zda povinnost řidiče předložit zelenou kartu při silniční kontrole je splněna i při předložení v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu. MF dospělo k závěru, že uvedenou povinnost takto splnit lze, a proto zrušilo rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, která naopak vycházela z právního názoru, že zelenou kartu je třeba předložit výlučně v listinné podobě.

Zdroj: MF ČR

Náš komentář: je třeba si uvědomit, že toto rozhodnutí musí ještě akceptovat Policie ČR a že toto rozhodnutí má platnost jen na území ČR.