Oblast DPH je silně regulována právem EU. Harmonizovaný systém, který byl zaveden v roce 1977 jako přechodný a dodnes tak funguje, vykazuje řadu odchylek pro jednotlivé členské státy a jeho roztříštěnost je dána i tím, že DPH je spravována a vybírána 28 různými finančními správami. EK několik let hovoří o přípravě tzv. definitivního režimu, a v letech 2016 a 2017 předložila legislativní návrhy v této oblasti, jeho konkrétní podoba však stále zůstává nejasná. EK vidí budoucnost DPH v EU ve zdanění v místě destinace prostřednictvím tzv. one-stop-shop. Zdanitelná plnění by podléhala DPH bez ohledu na to, zda jsou domácí či intra-unijní a daňové správy členských států by vybíraly daň bez ohledu na to, kterému státu tato daň patří.

Úniky na DPH v EU jsou přitom velmi vysoké a nejvíce k tomu přispívá karuselový podvod. Možným řešením je přitom výrazné rozšíření možnosti uplatnit metodu přenesené daňové povinnosti (reverse charge), která vůči karuselovému podvodu funguje. Použití této metody dává velký smysl v době, kdy finanční správy mají k dispozici moderní technologie. Širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) by vhodně doplnilo další v ČR zavedené nástroje, zejména kontrolní hlášení.

Zdroj: MF ČR

Náš názor: s popisem situace v prvním odstavci souhlasíme. Obavy máme z „generálního“ nasazení systému RCH, které by v podstatě vrátilo systém zpátky do „Daně z obratu“, který už tu byl před 30 lety. Umožňoval ještě větší podvody, stát ji nebyl schopen spravovat vůbec a následné evidenční povinnosti např. v rámci KH by byla dále rozšiřovány.