V této době mnoho zaměstnanců řeší doplatky za energie a služby vyúčtované za rok 2020, kdy velkou část pracovní doby strávili prací z domova a tak jim doplatky neúměrně narostly. Zdůvodnitelné náklady mohou v souladu se zákoníkem práce zaměstnanci požadovat po svém zaměstnavateli, který je povinen nahradit jim výdaje, které zaměstnanci vznikly.

Typické náklady na práci z domova představují vyšší spotřebu elektřiny, tepla či chlazení. Mohou se však zvyšovat i výdaje za vodu, plyn, připojení k internetu, na úklid domácí kanceláře. Dochází také k opotřebení vlastního zařízení, jako jsou pracovní židle, stůl, skříň, tiskárna, monitor, počítač či mobilní telefon.

Na rozdíl, od některých názorů nepovažujeme prokázání skutečných nákladů za „téměř nadlidský úkol“, jak je uvedeno v některých publikacích, považujeme je spíš za pracné a časově náročné. Ostatně tak, jako každé dokazování v daňovém řízení.

Více a zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/na-jakou-nahradu-nakladu-mate-narok-pri-praci-z-domova-40362029