zdroj:Finanční zpravodaj 25/2020

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), takto:

I. Daňovým subjektům, na něž nedopadá prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podle výroku I. rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č. MF-27709/2020/3901-2 ze dne 14. 10. 2020, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 22/2020, a u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně, přičemž toto oznámení může být zasláno i e-mailem, který bude podán dle podmínek uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“),

promíjím

  • úrok z prodlení ……
  • zálohy na daň silniční ……
  • zálohy na daň z příjmů …….