DAC 6 – Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání
 
Od 1.7.2020 zavádí Evropská směrnice o spolupráci v oblasti správy daní oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání (DAC 6), která svým charakterem naplní podmínky uvedené v této směrnici. Jedná se o další nástroj EU na zabránění daňovým únikům. Tato povinnost dopadá v rámci EU přímo na daňového poplatníka a na tzv. „zprostředkovatele“, tj. zejm. advokáty, daňové poradce, auditory a další osoby.
 
Česká novela implementující DAC 6 se sice drží minimálních požadavků této směrnice, ale i tak se vztahuje na téměř celý český daňový systém. Od 1.7.2020 začíná ohlašovací povinnost, která bude platit i ZPĚTNĚ od 25. června 2018. Přeshraniční uspořádání „předpokládající“ získání LEGÁLNÍ výhody se pak bude hlásit do 30 dnů od učinění prvního kroku k jeho zavedení.
Osoby, které nesplní svou oznamovací povinnost, budou vystaveny pokutě až do výše 500 000 Kč.
Definičně Přeshraniční uspořádání, lze zjednodušeně rozdělit do dvou skupin dle toho, zda pro jejich nahlášení je, či není třeba splnit tzv. “test hlavního přínosu”. Jedním z hlavních „přínosů“ je získání legální daňové výhody.
 
Náš názor: LEGÁLNÍ zajištění daňové výhody se již dlouhou dobu považuje za nepřijatelné a téměř sprosté chování. Ze strany EU se jedná o získávání informací o tom, jak jednotlivé společnosti uspořádávají své daňové povinnosti a to tím nejhorším způsobem – předepsáním další ohlašovací povinnosti „samoudáváním“. My Daň „z příjmu“ ovšem považujeme za obyčejný neproduktivní náklad každé korporace a snižování všech nákladů je přímo povinností každého managementu. Tato směrnice opět dopadne zejména na malé přeshraniční podniky. Nadnárodní společnosti ve spolupráci s jednotlivými státy EU mají sílu se ubránit (viz. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/1283/oj?locale=cs)