Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona promíjejícího platbu sociálního pojištění hrazenou zaměstnavatelem z objemu mezd za měsíce červen ažsrpen 2020 (Sněmovní tisk č. 875). Tento návrh je jistě pozitivní a může podnikatelům v této nelehké době pomoci. Bohužel však tento návrh nebyl dopředu konzultován se zástupci podnikatelů či profesními komorami. To se pak promítlo ve vlastním textu, který z praktického hlediska může vést k nejasným závěrům. Tyto nedostatky vládního návrhu se snaží odstranit právě senátní verze.

Náš komentář: jak se již několikrát potvrdilo, vládní návrhy zákonů, byť protlačené Sněmovnou, nelze brát za spolehlivé vodítko pro plánovaní dalších postupů