Návrh zavádí institut tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty 

Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob . Dnes ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.

Náš komentář: dnes zaplať a za rok vrátíme.