Komora daňových poradců pozitivně hodnotí, že Ministerstvo financí ČR upravilo návrh novely daňového řádu, ve kterém zohlednilo prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla. Po zamítnutí původního návrhu novely připravilo Ministerstvo financí ČR velmi rychle novou verzi. „Velmi vítáme, že jsme měli možnost se na přípravě podílet a uplatňovat naše připomínky ještě předtím, než byl návrh předložen vládě,“ řekl člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal.

Konečné znění novely je dobrým kompromisem a bude prospěšné daňovým poplatníkům. Vítáme zejména zachování tolerančních lhůt při placení daně, které jsou důležité pro zachování právní jistoty na straně daňových subjektů při placení daně bankovním převodem, neboť za den úhrady je považován až den připsání na účet správce daně.

Za důležité také považujeme zavedení dvojnásobného úroku při nezákonné exekuci, který je  placen daňovému subjektu ze strany správce daně. Tento institut umožní rychlé a jednoduché odškodnění firem a předejde se tak složitým a časově náročným soudním řízením.

Dlouhodobě jsme také upozorňovali na fakt, že obsah daňových formulářů by měl být stanoven vyhláškou. Vzhledem k tomu, že formulářem jsou fakticky daňovým subjektům uloženy povinnosti, není ústavně konformní, aby jeho struktura a obsah nebyly stanoveny právním předpisem. Jsme rádi, že naší připomínce Ministerstvo financí ČR, mj. i na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2019, vyhovělo,“ říká vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek a doplňuje: „V rámci uplatněných připomínek kvitujeme také zachování 30 denní lhůty pro vracení nadměrných odpočtů a umožnění vrácení nesporné části nadměrného odpočtu již v průběhu kontrolního postupu.

Za této situace nebudeme v rámci projednání navrhovat další změny a s ohledem na již dřívější projednání a zohlednění zásadních připomínek souhlasíme, aby s tímto návrhem byl vysloven souhlas v Poslanecké sněmovně již v rámci prvního čtení,“ doplnil viceprezident KDP ČR, Petr Toman.