• 02.03.2020 daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
 • 02.03.2020 daň z příjmů -podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 • 11.03.2020 spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 16.03.2020 daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • 20.03.2020 daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 20.03.2020 daň z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za únor 2020
 • 25.03.2020 daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za únor 2020
 • 25.03.2020 energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
 • 25.03.2020 spotřební daň – daňové přiznání za únor 2020
 • 25.03.2020 spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
 • 26.03.2020 spotřební daň – splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu
 • 31.03.2020 daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020