Skupina opozičních poslanců navrhuje odložit EET do 1.1.2021

Sněmovní tisk 783/0, část č. 1/4 Novela z. o evidenci tržeb – RJ Hlavním principem navrhovaného zákona je odložit náběh 3. a 4. vlny k 1. lednu 2021 a to odložením účinnosti jednoho jediného bodu. Odůvodněni: V současné době, kdy je nejen Česká republika ale i...

MF připravuje liberační balíček pro podnikatele a fyzické osoby. Cílem bude zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady.

Hlavní opatření liberačního balíčku budou: Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez...

Poslední vlna EET zahrne řemeslníky i svobodné profese

Od 1. května budou EET podléhat další skupiny podnikatelů, včetně drobných živnostníků, jako jsou řemeslníci, kadeřníci nebo instalatéři a také daňoví poradci, advokáti a další podobné profese. Malí podnikatelé, neplátci DPH s obratem do 600.000 korun s maximálně...

Daňový kalendář – březen 2020

  02.03.2020 daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020 02.03.2020 daň z příjmů -podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019 11.03.2020 spotřební daň – splatnost daně za leden...

Opravdu to MF myslí vážně? DPH se bude dělit i podle těchto kritérií:

• točené pivo alko i nealko v provozovně (s jídlem či bez) – 10 % • nealko pivo z plechovky, lahve nalité do skleničky v provozovně – 10 % • točené nealko pivo načepované do džbánu a odnesené – 15 % • točené nealko pivo do kelímku (vratný, nevratný) u stánku bez...