Přehled o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. 9. 2020

ČSSZ oznámila, že Všem Osobám Samostatně Výdělečně Činným je umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez finačních sankcí až do 18. 9. 2020, pouze však za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ...

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje úpravu stravenkového paušálu a přináší rovné podmínky mezi domácími i zahraničními investory v oblasti zdanění příjmů z dluhopisů. Součástí balíčku...

MF upravilo návrh novely Daňového řádu.

Komora daňových poradců pozitivně hodnotí, že Ministerstvo financí ČR upravilo návrh novely daňového řádu, ve kterém zohlednilo prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla. Po zamítnutí původního návrhu novely připravilo Ministerstvo financí...