Správě sociálního zabezpečení

  • při hlavní činnosti 2 588 Kč
  • při vedlejší činnosti 1 036 Kč

Zdravotní pojišťovně

  • při hlavní činnosti 2 393 Kč
  • při vedlejší činnosti podle výpočtu z Přehledu