Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc.

Prostřednictvím prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmů dochází k faktickému posunutí lhůty pro papírové podání do 3. května 2021, pro elektronické podání až do 1. června 2021. 

Zdroj: MF

Náš komentář: opět to žádný odklad (posunutí lhůty) není. Zákonná lhůta pro podání je nezměněna a to 1.4.2021. Všichni poplatníci, kteří přiznání podají později, se tak vystavují nebezpečí, že při posuzování jiné individuální žádosti bude již naplněna podmínka „jen jedné úlevy za rok“ např. při posuzování žádosti o prominutí penále na DPH. Už jsme zažili.